Slijtage van kijk- en peilglazen verminderen

Kijk- en peilglazen slijten door agressieve mediums en hoge temperaturen, door slijtage moet het glas vaker worden vervangen en moet het proces worden stil gelegd.

Het voordeel van een kijk en/of peilglas is dat deze nooit “liegt”, dit doordat je de vloeistof of gas direct met je eigen ogen ziet. Bij kijk- en/of peilglazen komt er geen elektronica of computers aan te pas, wat tot storingen zou kunnen leiden. Door het kijkglas is het niveau of de doorstroming de aanwezige vloeistof of gas te zien. Diverse vloeistoffen en gassen kunnen het (meestal) geharde Borosilicaatglas (DIN 7080/7081) aantasten, waardoor het glas slijt en dunner wordt. Door slijtage wordt het zicht op het product een stuk slechter. Door glasslijtage kan ook de veiligheid in gevaar komen, omdat het glas niet meer bestand is tegen de combinatie van hoge druk en temperatuur!

pH-waarde heeft grote invloed op de glasslijtage

Een te hoge pH-waarde in combinatie met een hoge temperatuur tast het glas sterk aan, bijvoorbeeld bij een pH-waarde van 10 en een temperatuur van 2000C is de te verwachte slijtage 0,6 mm per maand… bij dezelfde temperatuur en een hogere pH-waarde van 11 is de slijtage al 2 mm per maand en bij een zelfde temperatuur en een nog hogere pH-waarde van 12 is de slijtage 8 mm per maand! Een hoge pH-waarde moet dus altijd in het proces worden voorkomen of worden verlaagd om de levensduur van de kijk- en peilglazen te verlengen, zodat het productieproces wegens onderhoud zo min mogelijk stil komt te staan.

De slijtage van uw kijk- en peilglazen kunt u meestal sterk verminderen.

Glasslijtage van uw vlakke* kijk- en peilglazen kunt u meestal gemakkelijk verminderen of zelfs voorkomen door het monteren van een mica plaatje. Mica is een natuurproduct wat in mijnen wordt gedolven, is meestal groenig of bruinig getint en 0,1 – 0,2 mm dik, is geschikt voor hoge temperaturen en is bestand tegen veel chemicaliën en overige mediums. Het micaplaatje wordt aan de mediumzijde direct op het glas gemonteerd. Mica verhoogt de glastemperatuurbestendigheid met 20 graden, en kan de levensduur van de glazen tot wel een factor 3 verlengen. Door montage van een micaplaatje bespaart u het stilzetten van uw proces en de kosten van het wisselen. In sommige situaties is het beter om het duurdere Kel-F/PCFTE toe te passen om het glas te beschermen omdat mica door bijvoorbeeld zwavelzuur wordt aangetast.

* Bij Reflex peilglazen (glazen met een prisma) is dit helaas niet mogelijk omdat dan het prisma niet meer werkt en u geen zicht meer heeft op het te volgens proces